SJ Health - шаблон joomla Авто

Новости:
FAMILY MEDICINE 20TH ANNIVERSARY CONFERENCE -- "FAMILY MEDICINE 20TH ANNIVERSARY CONFERENCE The Republican Training and Clinical ..." -- 29 Январь 2019
Перспективы фитотерапии -- "Лечение травами является древней наукой, и если часть людей еще не обратилась к ..." -- 15 Февраль 2019
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ... -- "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ..." -- 11 Октябрь 2019

История формирования симейной медецины

20.08.1998 дар заминаи ДТИБКТТ бо маrсади дар системаи тандурустии Xум[урии Тоxикистон xорb ва [амо[анг сохтани рушди тибби оилавb Маркази xум[уриявии тибби оилавb таъсис  дода шуд.

04.03.2004 бо фармоиши Вазорати тандурустии Xум[урии Тоxикистон та[ти №94 Маркази xум[уриявии тибби оилавb ба Маркази xум[уриявии таълимию клиники тибби оилавb табдил дода шуд (шeъба[ои байнино[иявb дар ша[р[ои Турсунзода, Ва[дат ва но[ия[ои Ша[ринав, Рашт).

16.03.2005 оинномаи  Маркази xум[уриявии таълимию клиникии тибби оилавb  аз тарафи Вазорати адлияи Xум[урии Тоxикистон та[ти № 001-1754 ба rайд гирифта шуд.

29.07.2000 бо фармоиши Вазорати тандурустии Xум[урии Тоxикистон та[ти №205 «Маркази таълимию клиники тибби оилавии вилояти Хатлон» таъсис дода шуд (шeъба[ои байнино[иявb дар ша[ри Кeлоб ва но[ия[ои Данuара, Ша[ритуз).

16.05.2008 мутобиrи фармоиши Вазорати тандурустии Xум[урии Тоxикистон «Маркази таълимию клиникии тибби оилавии ВМКБ» таъсис дода шуд.

2003-2004 «Маркази таълимию  клиникии тибби оилавии  вилояти Суuд» таъсис дода шуд (шeъба[о дар ша[р[ои Панxакент, Истаравшан ва Конибодом).

25.04.2009 №225 бо фармоиши ВТ XТ пойгоњи таълимї дар Маркази саломатии шањрии №3 ш. Душанбе (7 њуљраи таълимї ва 1 толор) муайян карда шуд.

31.10.2014 Rарори {укумати Xум[урии Тоxикистон «Дар бораи такмили сохтори маrомоти иxроияи [окимияти давлатии Xум[урии Тоxикистон», Маркази xкм[уриявии таълимию клиники тибби оилавb ба Муассисаи давлатии « Маркази xум[уриявии таълимию клиникии тибби олиавb» табдил дода шуд.

18.11.2015 тањти № 961 бо фармоиши Вазорати тандурустї вањифзи иљтимоии ањолии Xумњурии Тољикистон, дар ноњияи Рўдакї Шўъбаи таълимию клиникии тибби оилавї таъсис дода шуд.

Основатели медицины

АБУБАКР МУХАММАД

АБУБАКР МУХАММАД ИБНИ ЗАКАРИЁ ИБНИ ЯХЁИ РОЗИ (865 - 925)

+ View

Абу Райхан Мухаммад Ал Беруни

Абу Райхан Мухаммад Ал Беруни (973-1948)

+ View

АБУ АЛИ ИБНИ СИНО

АБУ АЛИ ИБНИ СИНО (980-1037)

+ View

Закон

Scroll to top