SJ Health - шаблон joomla Авто

Новости:
FAMILY MEDICINE 20TH ANNIVERSARY CONFERENCE -- "FAMILY MEDICINE 20TH ANNIVERSARY CONFERENCE The Republican Training and Clinical ..." -- 29 Январь 2019
Перспективы фитотерапии -- "Лечение травами является древней наукой, и если часть людей еще не обратилась к ..." -- 15 Февраль 2019
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ... -- "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ..." -- 11 Октябрь 2019

Учебного центра семейной медицины

 ДАСТОВАРД{ОИ ТИББИ ОИЛАВЇ
Шумораи табибони оилавї аз оuози мар?илаи воридсозї – тавассути бозомўзї:  4 091 нафар 76,6 %

Шумораи кормандони миёнаи тибби оилавї аз оuози мар?илаи воридсозї - тавассути бозомўзї: 6410 нафар 60,0 %

Омўзонидани табибонї оилавї мувофиќи «Тартиби тањсилоти мутаасили мутахассисони тибби оилавї» (192 нафар табибон).

Тасдиќ гардидани 10 номгўи барномањои такмили ихтисоси табибони оилавї ва кормандони миёнаи тибби оилавї аз рўи масъалањои мубрами тиб (беморињои роњњои нафас, беморињои ишемиявии дил, расонидани кўмаки таъхирнопазири тиббї, ташкили ёрии паллиативї аз тарафи кормандони миёнаи тибби оилавї ва ѓ.)

Тањияи “Маљмўи дастурњои клиникї оид ба ташхису табобати беморони дар сатњи кўмаки аввалияи тиббию санитарї” бо номгўи 85 адад беморї ва дастрасии он ба мутахассисони КАТС – и  шањру ноњияњои љумњурї.

Таълифи 124 маќолањои илмии кормандони Маркази љумњуриявї ва зерсохторњои он.

Њимояи рисолањои илмї доир ба тибби оилавї:
-    Номзади илми тиб – 12 нафар;
-    Доктори илми тиб – 6 нафар.
Таъмир ва таљњизонидани 43% муассисањои КАТС дар давраи татбиќи “Барномаи рушди тибби оилавї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015”.  

Харидории 46 наrлиёти санитарї барои муассисањои КАТС-и шањру ноњияњои љумњурї.
Таъминнокї бо борхалтањои тиббї: 1 300 борхалтањои табиби оилавї ва 1 450 борхалтањои кормандони миёнаи тиб.

Ташкили 16 китобхона дар марказњои таълимию клиникї ва кафедрањои муассисањои давлатии таълимии «ДТИБКТТ» ва «ДДТТ ба номаи Абўалї ибни Сино».

10% баланд бардоштани музди маоши мутахассисони тибби оилавї.

Зиёд шудани нишонди?андаи ташриф ба муассисаи КАТС:
вохўрии аввалини мурољиаткунандагон ба мутахассисони тибби оилавї 66,6%-ро (солњои гузашта 30,1%) ташкил мекунад.

Основатели медицины

АБУБАКР МУХАММАД

АБУБАКР МУХАММАД ИБНИ ЗАКАРИЁ ИБНИ ЯХЁИ РОЗИ (865 - 925)

+ View

Абу Райхан Мухаммад Ал Беруни

Абу Райхан Мухаммад Ал Беруни (973-1948)

+ View

АБУ АЛИ ИБНИ СИНО

АБУ АЛИ ИБНИ СИНО (980-1037)

+ View

Закон

Scroll to top